สินค้าและบริการของเรา

    ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้ตามที่ต้องการ มีให้บริการทั้งหมด 3 ประเภท ดัังนี้

1.[SPEED MAX] บริการรับพิมพ์กระดาษฟิล์ม HD Transfer MICRO MAX ตามที่ต้องการเพียงอย่างเดียว

2.[PRINT MAX] บริการรับพิมพ์กระดาษฟิล์ม HD Transfer MICRO MAX พร้อมทั้งบริการรีดร้อนลงบนผ้าประเภทต่างๆ ให้ด้วย

3.[BUFFET MAX]  เลือกรับบริการเงื่อนไขพิเศษตามที่ต้องการ

9988.png