9999-01.gif
MCMAX-BLACK.png

What is MICRO MAX?

คืออะไร

     ใช้สำหรับรีดร้อนลงบนวัสดุที่เกี่ยวกับผ้าทุกชนิด รวมไปถึงเครื่องหนังอีกด้วยเป็นงานที่พิมพ์สำเร็จมาแล้วจากโรงงาน (หรือที่เรียกว่า Pre-Print) โดยที่ลูกค้าสามารถวางแบบได้เองในขนาด  A3  แล้วส่งไฟล์มาให้ทางเราสั่งพิมพ์ ใช้เวลา 2 - 3 วัน  ลูกค้าจะได้รับงานที่พิมพ์ลงมาบนกระดาษฟิล์มทรานเฟอร์ แล้วลูกค้าสามารถรีดร้อนลงกับวัสดุที่เตรียมไว้ได้เลย

งานจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท

 1.MAX ONE ประเภทงานสีเดียว 

 2.MAX CLEAR ประเภทงานไม่จำกัดสี  (แบบโปร่งใส,ไม่มีสีขาว)

 3.MAX COLOR ประเภทงานไม่จำกัดสี   (งานพิมพ์ไม่จำกัดสี)

สร้างรายได้ จากงานที่ชอบ

 MICRO MAX THAILAND